Örfilen

Tack Booked och tack Leopard Förlag som gav mig möjligheten att läsa Örfilen av Christos Tsiolkas. En ganska tjock bok med ett tungt tema; var går gränsen för övergrepp och barnmisshandel? Finns det någon gräns? Trots detta så är boken lättläst, vilket troligen beror på uppdelningen där vi följer olika personer. Som läsare följer vi en person i taget och endast en gång. Personerna kommer igen, de är alla vänner och bekanta men huvudperson är man bara en gång. Berättelserna följer en linjär tidslinje.

Titeln på boken pekar på en händelse som sätter en grupp människors vänskap på prov. Under en uppsluppen fest tillrättavisar en man en liten pojke och ger honom en örfil. Mannen menar han blev provocerad och att pojkens föräldrar inte tog sitt ansvar. Föräldrarna blir chockade och kränkta å sitt barns vägnar. Festen slutar abrupt och relationerna mellan vänner och bekanta blir besvärliga och känsliga. Värdparet har sina sympatier på olika sidor och med avstamp i händelsen, som kommer att leda till rättsfall, följer vi festens deltagare i livet efteråt.

Med örfilen och polisanmälan av denna som nav träffar läsaren en brokig skara människor som alla har sina sidor. Mest obehagliga sidor om jag får säga. Inte så att jag ryser eller blir äcklad men författaren låter oss verkligen träffa människan bakom karaktären. Det är inga försköningar och inga hjältar. Alla lever ganska vanliga liv där jag upplever en självdestruktivitet som reaktion på önskan om något annat. Man tvekar över sina val och huruvida man är nöjd med livet men det är aldrig något man vill tänka på och istället finner man andra saker att rikta sin uppmärksamhet på. Många gånger handlar det om parrelationer och ojämlikheten där, problematiken i att leva i tvåsamhet. Även om familje- och vänskapsband också avhandlas. Uppoffringarna eller dominansen i parrelationen formar en roll som smittar i andra relationer.

20120909-204057.jpg

När jag började läsa boken förväntade jag mig en bok som skulle resonera kring våra moraliska tankar kring barnaga. Men i mycket så tycker de flesta likadant och jag tror att man i en bokcirkeldiskussion hade hamnat vid samma argument och slutsatser. Intressantare är då relationerna personerna emellan. Boken är också intressant då de flesta av karaktärerna har olika etniska ursprung och trots att man lever sida vid sida, integrerat, så spelar fördomar in men kanske på ett annat sätt än här i Sverige. Oavsett klass eller etnisk tillhörighet så är man här väldigt liberal i fråga i droger. I gruppen vi träffar finns också en stor öppenhet mot homosexualitet men också mot prostitution. Personerna vi träffar kan alltså sägas vara fria i tanken, ändå har de sådana problem med sig själva. Spännande. Frågan jag ställer mig är huruvida detta speglar den australienska själen eller inte. Roligt att läsa en icke-europeisk bok som inte är amerikansk.

Adlibris
Bokia
Bokus
CDON.COM
Fritz Ståhl