Chris Kraus på Kulturhuset

Chris Kraus läser ur I Love Dick innan samtalet med Ida Linde.

Igår hade Kulturhuset i Stockholm internationell författarscen med besök av Chris Kraus. Kraus är aktuell i Sverige med nyöversatta I Love Dick och snart kommer också boken Summer of Hate på svenska. I Love Dick kom ut i slutet av nittiotalet men fick just då inte det genomslag som den senare fått och kommer alltså först nu på svenska. 

Boken är en berättelse eller en brevnovell om en besatthet. Kraus hymlar inte med att den är självbiografisk, hon är i grunden konstnär och uttryckssättet litterär framställning var inget hon arbetade med men så hände det här med Dick och besattheten övergick i ett projekt som hon alltså valde att redovisa genom en bok. 

Eftersom Kraus inte främst ser sig som en författare utan som konstnär så blev det ett samtal som kretsade kring framställning men utan de vanliga beröringspunkterna vid litteratursamtal – Kraus ställer sig om än inte frågande så oförstående kring karaktärsbeskrivningar och skrivprocess. Hon är en av ägarna och medarbetarna för ett förlag och har arbetat med redigering och editering men hennes grund som konstnär lyser igenom. Hon är engagerad men fokus ligger mycket på mottagandet och inte formen. 

I Love Dick blev som sagt ett projekt och projektet är väldigt självutlämnande där Chris tar med läsaren på en resa där många vill lägga in ett feministiskt uppvaknande. Chris själv menar att vid tidpunkten för boken så var genus väldigt intressant men idag så tycker Chris att klassfrågan är både större och viktigare. Och, menar hon, man kan läsa boken ur det perspektivet också. 

Chris Kraus var extremt mån om att publiken skulle känna sig delaktig. Hon hade också lite svårt att höra i den stora lokalen med mikrofoner och trots att frågorna upprepades blev det ibland missförstånd, vilket ledde till skratt och uppsluppenhet.


Jag upplevde samtalet som kanske inte så djupt men väldigt ärligt. Och avslappnat. Kraus var mycket mån om att vara publiken till lags och idag fredag kommer hon att hålla en öppen föreläsning på universitetet. Jag har inte möjlighet att gå men tror att det tillfället kommer att visa mer av hennes personlighet och jag tror absolut att hon kommer att använda tiden till mer av diskussion än föreläsning. För Kraus ser sig nog inte som en skapare med råd utan som en processor som för en ostoppbar pågående process framåt. Hon verkar helskön.