Trialog – Timme noll av Lotta Lundberg

Nästa bok i #rödvinsbokcirkeln kommer bli Lotta Lundbergs Timme noll. För snart ett år sedan var jag på Brunnsgatan 4 och såg en trialog om boken. Och blev helt såld. På konceptet och på hur de medverkande tolkade boken och samtalade om den sinsemellan. Klart jag köpte boken där och då men som det ofta blir med böcker jag äger, de hamnar längre och längre ned i läshögen då jag prioriterar låneböcker. Men nu så. 

Trialog är ett koncept där tre personer håller en dialog om ett gemensamt ämne men personerna pratar utifrån sin professionalitet. Den här kvällen var det biskop emeritus Caroline Krook, radioprogramledaren Eric Schüldt och psykoanalytikern Björn Wrangsjö som alltså alla hade läst Timme noll. Det hela bygger på att författaren inte skall behöva vara där. Att författaren inte skall vara ensam.  Inte för att författaren skall försvara sin bok och sitt skrivande men också – som Lundberg inledde kvällen med – för att ge författaren den där samhörigheten som skrivandet inte ger. Valet att bli författare har gett Lundberg ensamhet. I början är tiden med idén om en berättelse febrig och privat (väldigt känslosam). Ingen annan skall – eller kan – eller orkar vara där. Sedan bärs skrivandet av en längtan att allt skall bli färdigt. Men så är det färdigt och man vill inget annat än krypa tillbaka i det som inte var färdigt. Så beskriver hon sin process som inte slutar vid utgiven roman. Att då hålla en trialog ger henne som författare något tillbaka och om inte ett avslut så åtminstone en förankring att nu är det över. För den här gången. 

Timme noll handlar om tre kvinnor; Ida, ung kvinnan i Sverige. Ida föddes för Lundberg ur frågan om meningen om livet och författaren Cordelia Edwardsson. Ingrid är en psykoterapeut  och föddes i frågan om modet att tvivla. Hedwig är en författare och överlevare från andra världskriget och har sitt ursprung från Lundbergs tankar kring kyrkan. Hedwig är också en sann person och i verkligheten Cornelias mamma, Hedwig är kanske den första författaren som skrev om den tyska skulden.  

Men boken innehållet också tre livsfrågor; Duger jag, gör jag rätt val? Frågan är främst Hedwigs, kring sitt författarskap och sitt moderskap,  och oftast är svaret nej, vilket driver henne mot en enorm skuld.

Är jag älskad? Ingrid ger upp sitt egna yrkesliv för att vårda sin Parkinson-sjuke man och fd präst. I sjukdomens närhet ställer sig Ingrid frågan och relationerna hon har försvåras av att hon inte kan svara ja! på frågan. 

Finns mening med mitt liv? Inte helt oväntat är det den yngsta kvinnan som ställer sig denna fråga. Mycket av Idas tankar kretsar kring vad målet med allt är men också hur man tar sig dit. 

Över dem alla tre svävar frågan är jag skyldig? Det värsta är att se sitt liv baklänges och se sina val och icke-val. Att leva är alltid ett val. Dessa frågor gör att boken känns väldigt tung att läsa. Samtidigt gav den inramningen förutsättning för ett väldigt gripande samtal – trialogen.  

 Erik Schüldt har tidigare jobbat med Lundberg och det samtalet mynnade ut i frågan: är Gud en författare? Den här boken, säger Schüldt, med sina gestalter kanske faktiskt är den mörka myllan kring klostret i Brandenburg – klostret som var en inspiritation för Lundberg (både vistelse och för att författaren Hedwig Elisabeth Langgässe och hade vistats där). Myllan är en plats för förändring, oavsett man är nunna, hobbyodlare eller författare på besök så kan man sätta frön som växer, skapa förvandling. Det är den här boken! Myllan = botten = timme noll = krigsslutet = kvinnornas insikter eller bottenfall. Dramats första steg är botten. Sen sker förvandling. 

Schüldt återger ett känt motto från Dostojevskij: om vetekornet inte faller i jorden och dör så förblir det ett ensamt korn. Men faller det och dör så blir det ursprunget till något nytt. Här bryter Caroline Krook in och påpekar att citatet inte har Dostojevskij som källa utan faktiskt Bibeln, Johannesevangeliet 12;24. Jag är inte alls religös utan mer agnostiker men det här tyckte jag var häftigt. Egentligen är alla sådana referenser ”från vardagen” eller sprugna från logiskt tänkande men som redan återgetts i Bibeln alltid häftiga. 

Det provocerande i mottot ovan är att kornet inte skall omvandlas eller mogna utan skall för att skapa nytt, en fortsättning. Det är ett oerhört kraftfullt uttryck, och boken är en enda lång berättelse om sådana dödsögonblick – när kornet faller och skall påbörja sin förvandling. Vad får kvinnornas frön att spricka? – det visar boken. 

Jag kommer inte ihåg ifall det var Schüldt eller Krook – kanske var det båda i dialog – som förde resonemanget ”ingen vill dö, alla skall vi dö”. Varför vill Gud att vi skall dö? Varför vill författaren att personerna i boken skall genomgå smärtsam andlig död? Jo, för att skapa liv! Kornet som dör för att grodden skall börja gro (och sträcka sig mot himlen). När fröet spräcks så träder sanningen (hur smärtsam/skärseld den än är) in, kommer ikapp och möjliggör förvandling och liv. Det är ett vackert sätt att se smärtan i livet och reningen vi genomgår när vi kommer till insikt. Livets stora frågor måste inte vara religösa men jag förstår de som söker tröst i tron. Det är inte lätt att leva alltid. 

När det är Björn Wrangsjös tur att kommentera boken så konstaterar han att existentialismen  redan berörts under kvällen. Istället fokuserar Wrangsjö på karaktärerna; Isa som han menar bär på drag av identitetskris med spår av mkt lätt autism, något som ger henne en klarsyn som emotionellt benägna människor kanske inte kan se igenom. Hedwig säger Wrangsjö är en typisk författare som hanterar sitt skrivande med författarens ”lagar” och söker sig fram mot realiteten. Hon lever med våldsamma inre kast, tvivel över att satsa på sig själv och skulden över dottern. Ingrid däremot är psykoterapeftisk definition mer ”vanlig” och kan ta emot och tolka andra personer. Så är ju Ingrid också psykoanalytiker 😉

Kvällen avslutas med en clifhanger. Boken sägs ha upplevts thrillerartad, den skall leda till psykoterapeftisk dubbelmord! Karaktärsmord och mera traditionellt mord. Hur hade jag glömt detta? Jag börjar läsa NU! 

Annonser